ประเภทของสนามเทนนิส

เทนนิสเป็นอีกหนึ่งกีฬายอดนิยม เนื่องจากเทนนิสเป็นกีฬาที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้เล่นได้ฝึกสรรถภาพทางร่างกายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกีฬาเทนนิสยังเป็นกีฬาที่ฝึกการเข้ากับสังคมในหลายๆกลุ่ม เพราะเทนนิสเป็นกีฬาที่เปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยได้เล่นดังนั้นการปรับตัวเข้ากับสังคมที่หลากหลายนี้จะทำให้คุณมีสังคมที่หลากหลายขึ้น กีฬาเทนนิสนั้นสิ่งที่ขาดเสียมิได้เลย คือสนามเทนนิสที่มีไว้ใช้เล่นและแข่งขัน ซึ่งสนามเทนนิสจะมีข้อกำหนดและรายละเอียดต่างๆที่เป็นที่รู้จักกันในระดับสากล  วันนี้เราจึงมีเกร็ดความรู้ในเรื่องของประเภทของสนามเทนนิสมาฝากเพื่อนๆกัน

ประเภทของสนามเทนนิสแบ่งออกเป็นหลายประเภท ตามลักษณะของพื้นสนาม ซึ่งสนามแต่ละประเภทนั้นมีผลต่อการเล่นและการกระดอนของลูกเทนนิสที่แตกต่างกัน ซึ่งสนามเทนนิสที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปแล้ว เช่น สนามเร็ว สนามช้า คำว่าสนามเร็ว นั้นหมายถึง สนามที่ลูกบอลตกลงไปกระทบแล้วทำให้ลูกบอลกระดอนขึ้นมาเร็วและแรง ส่วนคำว่า สนามช้า หมายถึง การที่ลูกบอลตกลงไปกระทบกับพื้นแล้วกระดอนขึ้นมาช้า ซึ่งประเภทของสนามที่ทำให้ลูกบอลนั้นกระดอนขึ้นมาเร็วและช้าตามลำดับ คือ สนามกระจก สนามคอนกรีต สนามยางอัสฟัลท์ สนามดิน และสนามที่ทำด้วยอิฐหรือฝุ่น

ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกลักษณะของสนามได้ตามความถนัด หรือตามความต้องการ เพราะสนามก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะทดสอบความสามารถของผู้เล่น และอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มาตรฐานการเล่นของผู้เล่นนั้นเปลี่ยนไปนั่นเอง