มารยาทในการชมกีฬาเทนนิส

เมื่อพูดถึงกีฬาเทนนิสแล้ว เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เนื่องจากกีฬาประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง นอกจากผู้เล่นจะได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินจากกีฬาแล้ว ยังให้คุณประโยชน์แก่ร่างกายหลากหลายด้าน อาทิ ด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ด้านอารมณ์ หรือรวมไปถึงด้านสังคมอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้กีฬาเทนนิสเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นกีฬายอดฮิตในดวงใจของใครหลายคน แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ที่เล่นกีฬาประเภทนี้จะต้องรู้จักมารยาทในการเล่น การแข่งขัน และการชมเทนนิส วันนี้เราจึงนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับมารยาทในการชมกีฬาเทนนิสมาฝากกันอย่างเช่นเคย หากใครสนใจติดตามข้อมูลกันได้เลย

ผู้เข้าชมการแข่งขันเทนนิสควรเข้านั่งประจำที่นั่งก่อนเริ่มการแข่งขัน แต่ถ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ควรรอให้จบเกมเสียก่อน ในการเข้าชมการแข่งขันไม่ควรปรบมือในขณะที่ผู้แข่งขันกำลังตีลูกโต้กันไปมา ควรรอให้การตีโต้นั้นเสร็จสิ้นลงก่อนแล้วจึงแสดงความพอใจได้ตามความต้องการ เมื่อลูกกระเด็นออกจากสนามเข้าไปในกลุ่มผู้ชม อย่าขว้างลูกกลับเข้าไปในสนามระหว่างที่การแข่งขันยังดำเนินการอยู่ ควรรอจนกว่าการตีลูกนั้นจบลง

นอกจากนี้ผู้เข้าชมไม่ควรซักถามเหตุผลในเรื่องที่ผู้ตัดสินหรือผู้กำกับเส้นได้ตัดสินไปแล้ว ให้ระลึกไว้เสมอว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี จนมีความชำนาญและเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็น ได้ดีที่สุด และที่สำคัญผู้เข้าชมไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้แข่งขัน โปรดระลึกไว้เสมอว่าผู้ที่แข่งขันต้องการสมาธิเป็นอย่างมากในการแข่งขัน เพื่อที่จะใช้สติปัญญาและไหวพริบในการเอาชนะฝ่ายตรงข้าม ดังนั้นผู้ชมที่ดีควรปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างราบรื่น